ÁSZF

Általános szerződési feltételek

hatályos: 2023.10.04-től visszavonásig.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Csinta Zsófia Egyéni Vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.csintaszoficoaching.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.csintaszoficoaching.com weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai:

Név: Csinta Zsófia Egyéni Vállalkozó

Székhely és levelezési cím: 8360 Keszthely, Árpád utca 8.

Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2023.10.02.

Nyilvántartási szám: 58594157

Adószám: 48291482-1-40

Telefonszáma: +36303927334

Email cím: csintaszoficoaching@gmail.com

A weboldal/honlap látogatása

Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal tartalmát bármilyen módon olvassa, megtekinti, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja. A honlapon található, honlapon keresztül elérhető, megszerezhető információkat, technikákat, módszereket, tanácsokat a Felhasználó saját felelősségére próbálhatja ki, a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Változtatás joga és felelősség kizárása

Szolgáltató minden jogot fenntart magának a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A weboldalon található információk, tartalmak, időpontok előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szolgáltató fenntartja.

A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)

A Honlap egyes szolgáltatásainak megvásárlásával a Felhasználó elfogadja az Általános Szerződési feltételeket. Felhasználó és a Honlap üzemeltetője között szerződés jön létre. A szerződés alapján a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére. A szerződés határozatlan időre jön létre.

A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a www.csintaszoficoaching.com domain alatt található anyagok bármilyen jellegű használatára. A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe. A gyakorlatokat mindenki saját felelősségére végezheti.

A szerződés tárgya

A Szolgáltató esetileg alkalmi ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az önfejlesztéssel és önismerettel kapcsolatos egyéb szolgáltatások és programok nyújtására vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Jelentkezem” gomb lenyomásával jön létre az adott szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az alkalmi szolgáltatások kizárólagos nyújtója Csinta Zsófia egyéni vállalkozó.

A szerződés létrejötte

A Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a www.csintaszoficoaching.com weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Jelentkezem” gomb lenyomásával jön létre. A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a Felhasználó által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Felhasználó nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket egy héten belül megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

Bármely, a honlapon vagy a hozzá tartozó Facebook oldalon (https://www.facebook.com/smithandicoaching/) hirdetett szolgáltatás – legyen az egyéni konzultáció, tanfolyam vagy egyéb program -, igénybevételének feltétele, hogy a Felhasználó elolvassa a következő pontokat, és az ebben megjelöltekre IGENNEL válaszoljon:

– Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatás nem helyettesít orvosi, pszichiátriai, és/vagy pszichoterápiás kezelést.

- Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatások pszichoedukatív, önismereti, önfejlesztő jellegűek.

– Vállalom, hogy az együttműködés során, ha orvosi, gyógyszeres és/vagy pszichoterápiás ellátást javasolnak, akkor lezárhatják velem a folyamatot, és átirányíthatnak egy számomra megfelelőbb ellátásba. A szakszerű ellátás igénybevételét illetően a továbbiakban kizárólag engem, a Felhasználót/Ügyfelet terhel a felelősség.

– Tisztában vagyok vele, hogy a foglalkozás egy lelkileg is megérintő élmény lehet, és kijelentem, hogy ehhez megfelelő lelki és fizikai állapotban vagyok.

– Vállalom, hogy az együttműködés során az engem ellátó szakember a megfelelő adatkezelési és titoktartási vállalások mellett szakmai szupervíziós segítséget vegyen igénybe az esetemre vonatkozóan.

– Valamennyi kérdésre teljes választ adtam, és a fenti információk a legjobb tudásom szerint igazak. Az együttműködést önként, kényszer hatása nélkül vállalom, és a rám vonatkozó vállalásokat felelősségem teljes tudatában teszem. A kérdéseimre kimerítő válaszokat kaptam.

Árak/fizetési lehetőségek

A programok/szolgáltatások díját banki átutalással és bakkártyás fizetéssel lehet rendezni. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele az adott program adatlapján/jelentkezési oldalán történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Az árak bruttóban értendők. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Az Ügyfélnek nem jár pénzvisszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai vagy egészségügyi problémákra vezethetők vissza. Az Ügyfél elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg az általa megadott e-mail címre. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles Csinta Zsófia egyéni vállalkozót azonnal elektronikusan írásban értesíteni, az általa megvásárolt szolgáltatás működési ideje alatt.

Az Énrendszer-alakító programra való Jelentkezést követően a fizetés a Simple Pay rendszer segítségével történik.

A megrendelés teljesítésének kezdete: A megrendelés a szolgáltatás díjának a Szolgáltató számlájára történő igazolható megérkezésével válik érvényessé. A Szolgáltató részéről a teljesítés egyéni konzultáció és élő programok esetében a konzultáció ill. a program leírásának megfelelő megtartásával valósul meg. Online programok esetében a megrendelés attól a perctől teljesítettnek minősül, amint a program anyagához való hozzáféréshez szükséges adatokat és elérési módokat a Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére bocsátja.

Hozzáférés az online programok anyagához

Az ÉRA önálló változatához: a megrendelést és fizetés teljesítését követő 1 héten belül Szolgáltató megküldi a program teljes anyagát a Felhasználó által megadott e-mail címre. Google Drive és Youtube felületekre feltöltött anyaghoz Felhasználó az e-mail érkezését követő 60 napig hozzáfér. Bármilyen okból (egészségügyi, technikai stb.) a megrendelés teljesítése csúszik, azaz egy héten belül Felhasználóhoz nem érkezik meg a hozzáférést tartalmazó e-mail, a 60 napos hozzáférési ciklus együtt tolódik vele. Amennyiben 2 héten belül sem érkezett meg az e-mail, Felhasználó felelőssége, hogy ezt jelezze Szolgáltató felé.

Minden egyéb információ aktuálisan elérhető a program adatlapjánál.

Felmondás/garancia

Az szolgáltatásokra, programokra Szolgáltató nem vállal pénzvisszafizetési garanciát. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.csintaszoficoaching.com weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Biztonság

A www.csintaszoficoaching.com weblap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat a webhely kezdőlapjának tetején tájékoztatja.